معنی و ترجمه کلمه lime burning kiln به فارسی lime burning kiln یعنی چه

lime burning kiln


معمارى : کوره اهکپزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها