معنی و ترجمه کلمه lime concrete به فارسی lime concrete یعنی چه

lime concrete


علوم مهندسى : بتن اهک
عمران : بتن اهکى
معمارى : شفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها