معنی و ترجمه کلمه limestone به فارسی limestone یعنی چه

limestone


سنگ اهک
معمارى : سنگ اهک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها