معنی و ترجمه کلمه limit به فارسی limit یعنی چه

limit


حريم ،کران( حد)،کنار،پايان ،اندازه ،وسعت ،محدود کردن ،معين کردن ،منحصر کردن
علوم مهندسى : محدود
قانون ـ فقه : محدود کردن
روانشناسى : محدود کردن
بازرگانى : تعيين کردن حد
ورزش : مسافت يا مدت مسابقه
<

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده