معنی و ترجمه کلمه limitation act به فارسی limitation act یعنی چه

limitation act


قانون ـ فقه : قانون مرور زمان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها