معنی و ترجمه کلمه limited denied war به فارسی limited denied war یعنی چه

limited denied war


جنگ ناخواسته محدود
علوم نظامى : جنگ محدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها