معنی و ترجمه کلمه limited partnership به فارسی limited partnership یعنی چه

limited partnership


شرکت مختلط غير سهامى
قانون ـ فقه : شرکت مختلط غير سهامى ،مضاربه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها