معنی و ترجمه کلمه limited train به فارسی limited train یعنی چه

limited train


قطاريکه يک عده محدودى مسافر مى پذيرد،قطار محدود

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها