معنی و ترجمه کلمه limiting ionic conductance به فارسی limiting ionic conductance یعنی چه

limiting ionic conductance


شيمى : رسانايى يونى حد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها