معنی و ترجمه کلمه limnic به فارسی limnic یعنی چه

limnic


)limnetic(زيست کننده در اب شيرين ،وابسته به اب شيرين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها