معنی و ترجمه کلمه limousine به فارسی limousine یعنی چه

limousine


اتومبيل کالسکه اى ،خودروسوارى بزرگ
علوم مهندسى : نوعى اتومبيل کالسکه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها