معنی و ترجمه کلمه line backer به فارسی line backer یعنی چه

line backer


مدافع پشتيبان خط تجمع( فوتبال امريکايى)
ورزش : مدافع پشتيبان خط تجمع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها