معنی و ترجمه کلمه line concentrator به فارسی line concentrator یعنی چه

line concentrator


تمرکز کننده خط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها