معنی و ترجمه کلمه line of attack به فارسی line of attack یعنی چه

line of attack


هدف
ورزش : سينه شمشيرباز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها