معنی و ترجمه کلمه line of force به فارسی line of force یعنی چه

line of force


خط قوه ،خط نيرو
علوم مهندسى : خط ميدان
معمارى : خط نيرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها