معنی و ترجمه کلمه line of scrimmage به فارسی line of scrimmage یعنی چه

line of scrimmage


خط فرضى تجمعى( فوتبال امريکايى)
ورزش : خط فرضى تجمعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها