معنی و ترجمه کلمه line shaft به فارسی line shaft یعنی چه

line shaft


علوم مهندسى : انتقال

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها