معنی و ترجمه کلمه line shot به فارسی line shot یعنی چه

line shot


گلوله در خط( ديدبانى توپخانه)
علوم نظامى : گلوله در خط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها