معنی و ترجمه کلمه linear amplifier به فارسی linear amplifier یعنی چه

linear amplifier


تعويض کننده خطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها