معنی و ترجمه کلمه linear polarized light به فارسی linear polarized light یعنی چه

linear polarized light


شيمى : نور قطبيده مسطح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها