معنی و ترجمه کلمه liner velocity به فارسی liner velocity یعنی چه

liner velocity


سرعت
ورزش : بردار سرعت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها