معنی و ترجمه کلمه lingeringly به فارسی lingeringly یعنی چه

lingeringly


درنگ کنان ،معطل کنان ،فس فس کنان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها