معنی و ترجمه کلمه linking loader به فارسی linking loader یعنی چه

linking loader


بارکننده پيوندى
کامپيوتر : بارکننده پيوندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها