معنی و ترجمه کلمه linum به فارسی linum یعنی چه

linum


(گ.ش ).کتانيان)linaceae(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها