معنی و ترجمه کلمه lion heart به فارسی lion heart یعنی چه

lion heart


مواد فلزى که درنتيجه قال کردن معدن بدست مى ايدوتا اندازه اى ناپاک است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها