معنی و ترجمه کلمه lionize به فارسی lionize یعنی چه

lionize


مورد توجه زياد قرار گرفتن ،شير کردن


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها