معنی و ترجمه کلمه liquid limit test به فارسی liquid limit test یعنی چه

liquid limit test


ازمون حد روانى
معمارى : ازمون مرز حالت شلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها