معنی و ترجمه کلمه liquid propellant به فارسی liquid propellant یعنی چه

liquid propellant


خرج مايع ،خرج پرتاب مايع
علوم هوايى : سوخت مايع
علوم نظامى : سوخت مايع موشک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها