معنی و ترجمه کلمه liquid به فارسی liquid یعنی چه

liquid


مايع ،ابگونه ،چيز ابکى ،روان ،سليس ،(در مورد کالا )نقد شو،پول شدنى ،سهل وساده
علوم مهندسى : ابگونه
معمارى : ابکى
شيمى : مايع
روانشناسى : مايع
بازرگانى : نقدينه
علوم هوايى : مايع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها