معنی و ترجمه کلمه liquidambar به فارسی liquidambar یعنی چه

liquidambar


(گ.ش ).عنبر سائل امريکايى)sweet gum(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها