معنی و ترجمه کلمه liquidate به فارسی liquidate یعنی چه

liquidate


تسويه کردن ،حساب را واريز کردن ،برچيدن ،از بين بردن ،مايع کردن ،بصورت نقدينه دراوردن ،سهام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها