معنی و ترجمه کلمه liquidation of company به فارسی liquidation of company یعنی چه

liquidation of company


قانون ـ فقه : تصفيه امور شرکتها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها