معنی و ترجمه کلمه liquidator به فارسی liquidator یعنی چه

liquidator


مدير تصفيه ،حساب واريز کننده ،برچيننده ،از بين برنده
قانون ـ فقه : مدير تصفيه ،متصدى امور تصفيه شرکت
بازرگانى : سرپرست تسويه حساب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها