معنی و ترجمه کلمه liquidity index (li) به فارسی liquidity index (li) یعنی چه

liquidity index (li)


عمران : انديس مايع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها