معنی و ترجمه کلمه liquified natural gas به فارسی liquified natural gas یعنی چه

liquified natural gas


زيست شناسى : گاز مايع طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها