معنی و ترجمه کلمه lis pendens به فارسی lis pendens یعنی چه

lis pendens


(حق ).دعواى مطروحه ،دعواى معلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها