معنی و ترجمه کلمه lispling به فارسی lispling یعنی چه

lispling


روانشناسى : تکلم نوک زبانى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها