معنی و ترجمه کلمه lispling به فارسی lispling یعنی چه

lispling


روانشناسى : تکلم نوک زبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها