معنی و ترجمه کلمه list lessly به فارسی list lessly یعنی چه

list lessly


بيحالانه ،از روى بى علاقگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها