معنی و ترجمه کلمه listening comprehension به فارسی listening comprehension یعنی چه

listening comprehension


روانشناسى : درک شنيدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها