معنی و ترجمه کلمه lit (light) به فارسی lit (light) یعنی چه

lit (light)


پست ديدبانى در شب
علوم نظامى : پست استراق سمع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها