معنی و ترجمه کلمه literal operand به فارسی literal operand یعنی چه

literal operand


عملوند لفظى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها