معنی و ترجمه کلمه lithophyte به فارسی lithophyte یعنی چه

lithophyte


(گ.ش -.ج.ش ).گياه سنگ زى ،مرجان اهکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها