معنی و ترجمه کلمه littrow prism به فارسی littrow prism یعنی چه

littrow prism


شيمى : منشور ليترو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها