معنی و ترجمه کلمه live ammunition به فارسی live ammunition یعنی چه

live ammunition


علوم نظامى : مهمات جنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها