معنی و ترجمه کلمه live bag به فارسی live bag یعنی چه

live bag


ورزش : تورى که ماهى را در زير اب زنده نگهميدارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها