معنی و ترجمه کلمه live fire به فارسی live fire یعنی چه

live fire


تيراندازى با تير جنگى
علوم نظامى : تيراندازى با فشنگ جنگى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها