معنی و ترجمه کلمه live stock به فارسی live stock یعنی چه

live stock


چارپايان اهلى ،مواشى وگاو وگوسفندى که براى کشتار يافروش پرورش شود،احشام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها