معنی و ترجمه کلمه liver coloured به فارسی liver coloured یعنی چه

liver coloured


جگرکى ،جگرى رنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها