معنی و ترجمه کلمه liver trouble به فارسی liver trouble یعنی چه

liver trouble


ناخوشى جگر،مرض کبد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها