معنی و ترجمه کلمه livestock به فارسی livestock یعنی چه

livestock


چارپايان اهلى ،مواشى وگاو وگوسفندى که براى کشتار يافروش پرورش شود،احشام
زيست شناسى : دام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها